Час кохати! Час вигравати!

Лише з 01 по 14 лютого 2020 року підписуйся на сторінку Hyundai БАЗІС АВТО, став лайк відповідному посту, відмічай у коментарях друга та ставай учасником розіграшу двох квитків на романтичне нічне шоу у дельфінарії "НЕМО"

 

Любов це...Hyundai | Хюндай Мотор Україна - фото 6

 

Автоцентр HYUNDAI

БАЗІС АВТО

www.hyundai.odessa.ua

Всі подробиці: 096 777 77 85

вул. Михайла Грушевського, 39/4

Ми в INSTAGRAM - www.instagram.com/hyundaiodessa

Ми в FACEBOOK - www.facebook.com/hyundaiodessa

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. 1.Назва рекламної акції: «Любов – це Hyundai» (надалі «Акція»).
  2. 2. Організатор Акції: Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО»; адреса: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39/4; тел.: (048) 777 77 85.
  3. 3. Мета акції: підвищення привабливості для клієнтів Організатора, в тому числі залучення нових клієнтів.
  4. 4. Строк проведення Акції: з 08:00 год. 01 лютого 2020 року по 15:30 год. 13 лютого 2020 року включно.
  5. 5. Організатор не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з правилами Акції.
  6. 6. Приймати участь в Акції можуть громадяни України яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (надалі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасником Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 2 цього Положення з урахуванням п. 1.7. цього Положення. Кількість учасників не обмежена.
  7. 7. Учасниками Акції не можуть бути:
 • недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи;
 • нерезиденти України;
 • юридичні особи.
 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ
  1. 1 Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:
  2. 1.1.Підписатися на сторінку Хюндай Центр Одесса, поставили лайк публікації стосовно конкурсу, відмітити друга у коментарях. 
  3. 2.Кількість учасників  Акції не обмежена.
  4. 3.Усі Потенційні учасники, які виконали умови п. 2.1.1 цього Положення, беруть участь у розіграші Призу Акції.
  5. 4.Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даним Положенням і свою повну та безумовну згоду з ними.
  6. 5.Учасник Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи персональну), як необхідну для отримання відповідного Призу Акції. Учасники при заповнені картки учасника зобов’язуються надавати достовірну контактну та особисту інформацію та надає свою згоду Організаторам на обробку, використання та включення до баз персональних даних всіх наданих персональних даних у рамках даної Акції відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».
  7. 6.Порушення Учасником умов Акції або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил, вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має право на одержання від Організатора Акції Призу.
  8. 7.Учасник Акції має право отримати Приз, якщо він буде визнаний Переможцем, або відмовитися від отримання Призу.
 1. 8. Організатори мають право публікувати додаткову інформацію та/або додаткові умови Акції. Оновлена інформація своєчасно розміщується в ЗМІ, та/або на сайті https://bazis-odessa.hyundai.com.ua/ та/або у рекламних матеріалах Організаторів.

 

 1. ПРИЗ АКЦІЇ
  1. 1.Призом Акції є білети на нічне шоу в дельфінарії «Немо», яке відбудеться 14 лютого 2020 року..

Білети розраховані на дві особи, переможця та його гостя, який визначається переможцем.

 1. 2.Організатор Акції забезпечує передачу/вручення Призу Акції Переможцю Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Призу Акції забезпечується Організатором.
 2. 3.Призи Акції можуть бути отримані Переможцем Акції, тільки на умовах, визначених у цьому Положенні.
 3. 4.Призовий фонд Акції не може бути обміняний на його грошовий еквівалент.

 

 1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ
  1. 1.Приз акції підлягає розіграшу о 16:00 год. 13 лютого 2020 року за допомогою сайту random.org
  2. 2.Учасник Акції, визначений переможцем Акції, буде повідомлений про це в мережі Instagram.
  3. 3.Приз акції Переможець зможе отримати за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського 39/4.
  4. 4.Обов'язковими умовами отримання Призу Акції є пред`явлення Переможцем оригіналів та надання копій паспорту громадянина України, а для осіб, які не є громадянами України, - паспортного документу іноземця або іншого документу, що посвідчує особу;
  5. 5.Результати визначення Переможця Акції, який отримав Приз, після отримання Призу вважатимуть остаточними та не підлягають оскарженню.
  6. 6.Організатор не бере на себе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно Призів, Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Призів Акції. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
  7. 7.Організатор не відповідає за будь-які витрати Переможців, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Призу.
  8. 8.Організатор має право:
 • відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
 • відмовити у видачі Призу Переможцю, який не виконав умови, необхідні для отримання Призу, згідно цих Правил.
  1. 9.Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.
  2. 10.Відмова Переможця Акції від отримання Призу Акції та/або надання недостовірних персональних даних, позбавляє Переможця Акції права на отримання Призу Акції та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним відповідного Призу Акції. У такому випадку право на отримання відповідного Призу Акції переходить до резервного Переможця Акції, який вказаний наступним за списком отриманим в результаті проведеної процедури вказаної в п. 4.1. цього Положення. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором.
  3. 11.У разі вiдсутностi у Переможця можливості/бажання використати/отримати Приз з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Призу.
  4. 12.Грошовий еквівалент Призів Акції не видається або заміна Призів Акції іншими товарами/ послугами не допускається. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції обмежується сумою відповідного Призу.

 

 1. ПОРЯДОК І СТРОКИ ОТРИМАННЯ ПРИЗУ
  1. 1.За результатами проведення розіграшу Приз видається Переможцю у наступному порядку:

- Партнер, а у випадку його відсутності – Організатор, вручає білети в Салоні після оголошення результатів.

5.2. Під отриманням Призу за умовами цього Положення розуміється придбання Переможцем білетів у Організатора 1,20 грн.

 

 1. ІНШІ УМОВИ
  1. 1.Організатор залишає за собою право змінити дані правила, дату та час проведення розіграшу та визначення Переможців Акції, інші умови. Інформацію про зміну дати, зміну визначення Переможців Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах.
  2. 2.Організатор Акції не проводить повторне повідомлення Переможця Акції про його перемогу.
  3. 3.Організатор Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення Призів Акції у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру в м. Києві, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученні Призів Акції.
  4. 4.Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Переможцем Акції Призу Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора Акції, в т.ч. з причини зазначення Переможцем Акції неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий Переможець Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
  5. 5.Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Призу Акції.
  6. 6.Переможці Акції погоджуються, що у разі отримання ними Призу Акції, їх особисті дані, які були надані Організатору, а також фіксація самого процесу вручення Призу Акції, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Переможцями Акції, і таке використання ніяким чином Переможцям Акції не оплачується.
  7. 7.Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцями Акції Призу Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.
  8. 8.У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

6.8.1Власником персональних даних Переможців Акції є Організатор.

6.8.2Персональні дані Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

6.8.3.З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 3.1.3. цих Правил, обробляються прізвище, ім’я, по - батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації.

6.8.4.Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Організатор, якому надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

6.8.5 Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.

6.8.6Правила затверджені Організатором Акції та діють протягом тривалості Акції.